Analog Tape

Servis profesionálních studiových magnetofonů

nastavení, opravy, repasy
Studer
ReVox
Otari
Tascam
Sony
Ampex
Akai
Fostex
Pioneer
Technics
Aiwa
Grundig
Telefunken/AEG
Brenell
Sander & Jansen
ML (Mechlabor)
TESLA Sonet


Analog Tape

Opravna analogových magnetofonů

Opravy elektronkových magnetofonů

Opravy příslušenství analogových magnetofonů


Základní popis:

Nastavuji, opravuji a repasuji profesionální studiové magnetofony uvedených značek. Provedení magnetofonů může být od celostopých monofonních formátů se šířkou pásu 1/4" až po 24 stopé formáty se šířkou pásu 2" ve všech rychlostních variantách. Opravuji také profesionální i hi-fi kazetové magnetofony. Za profesionální jsou z hlediska servisu považovány i poloprofesionální a hi-fi magnetofony, které mají 3 motory (2x Reel motor, 1x Capstan motor).

Zde jsou uvedeny běžné formáty:

- 1/4" celostopé, půlstopé, čtvrtstopé, čtyřstopé a osmistopé provedení
- 1/2" čtyřstopé, osmistopé, šestnáctistopé a dvacetičtyřstopé provedení
- 1"    osmistopé a šestnáctistopé provedení
- 2"    šestnáctistopé a dvacetičtyřstopé provedení

Po předchozí dohodě je možno provést servis i jiných magnetofonů (jiné formáty i značky),
než které jsou zde uvedeny.
Neopravuji jednomotorové komerční magnetofony, které obsahují mechanické převody,
např. gumová třecí kola, ozubené převody, třecí spojky, atd. Výjimku tvoří elektronkové magnetofony.
(Nečiním tak z neúcty k těmto strojům, ale proto, že již tyto mechanické součásti nikdo nedodává.)
Repasuji a seřizuji elektronkové magnetofony TESLA Sonet (ANP 201), TESLA Sonet Duo (ANP 210) a TESLA Sonet B3 (ANP 212).

Prováděné úkony:

Vstupní prohlídka: Slouží k základní diagnostice. Stroj je podroben testům základních provozních režimů. Analyzuje se zde rozsah případných závad a volí způsob jejich odstranění.

Vyčištění: Je úkon, který předchází všem dále zmiňovaným úkonům. Magnetofon a jeho části se zbaví mechanických nečistot a je provedena demagnetizace páskové dráhy.

Nastavení: Provádí se u magnetofonů, které jsou v běžném provozu a plně funkční (preventivní, pravidelná nastavení) nebo po převezení zejména velkých 2" magnetofonů na jiné místo. Zahrnuje nastavení mechanické části (brzdy, přítlačná kladka), nastavení systému hlav (výška a kolmost [azimut] hlav), nastavení elektrické části transportu (tah pásu, rychlost posuvu pásu - Capstan servo) a nastavení elektrické části audio (reprodukce, rezonance hlav, mazací proud, předmagnetizační proud, záznamový proud atd.)

Opravy: Provádí se u magnetofonů, které jsou více méně v běžném provozu a vyskytla se u nich závada. Po jejím odstranění následuje nastavení magnetofonu. Patří sem i opravy příslušenství analogových magnetofonů jako jsou lokátory, synchronizéry, dálková ovládání, jednotky pro potlačení šumu (Dolby, DBX, Bel) atd.

Důležité upozornění!
Chcete-li se vyhnout zbytečným závadám elektroniky svých analogových i digitálních strojů způsobených ztrátou formování kondenzátorů, mějte na paměti toto pravidlo: Nepoužíváte-li přístroj starší pěti let delší dobu, zapínejte jej pravidelně minimálně každý měsíc alespoň na 2 h. U magnetofonů stačí zapnout stroj bez založeného pásku, jen aby běžel napájecí zdroj a elektronika. Elektrolytické kondenzátory si tak stačí vytvořit potřebný Al2O3 a zůstávají stále naformované.

Nebyl-li přístroj zapnut 6 měsíců nebo déle, je to již považováno za dlouhodobé odstavení. V takovém případě ho již nezapínejte do el. sítě bez předchozího oživení napájecího zdroje a celé elektroniky. To je nezbytné provést vždy odborně v profesionálním servisu pomocí "řízené metody", která je schopna oživit i zařízení odstavená 70 a více let. Nemáte-li možnost oživit zařízení (odstavené od 6 měsíců do cca 2 let) v profesionálním servisu, použijte alespoň "Nouzový oživovací postup" uvedený níže. Ten však v žádném případě nenahrazuje vysoce účinnou "řízenou metodu". Proto se nazývá nouzovým.

Nouzový oživovací postup - pro dlouhodobě odstavená zařízení

Repasy: Provádí se u magnetofonů, které byly odstaveny a nebyly delší dobu používány nebo u magnetofonů s rozsáhlými poruchami. Samostatnou kapitolou jsou repasy špatně uskladněných magnetofonů, které byly vystaveny mrazu, vlhku či utrpěly mechanická poškození.


Ceník základních položek (opravy a seřízení)
Kontakt:
Karel Kourek
Italská 754/29
Praha 2 - Vinohrady
120 00
Česká republika

tel: +420 220 802 521 (13-20 h)
e-mail

Nové magnetofonové pásy původní typové řady BASF nyní vyrábí firma RTM
Pásy SM911, SM900 a LPR 35 si můžete koupit zde

(dříve je vyráběla firma RMG)


TOPlist


klíčová slova: servis,opravna,oprava,opravy,analog,analogový,analogových,analogového,elektronkový,elektronkového,
magnetofon,magnetofonu,magnetofonů,kotoučový,cívkový,kazetový,nastavení,seřízení,kalibrace,
capstan,reel,motor,vu,metr,meter

       Analog Tape - Realizace Karel Kourek © 2009-2017